Thursday, April 16, 2009

DAFTAR ROHANIWAN WEN SHI

WEI DE DONG TIAN

DAFTAR ROHANIWAN XUE SHI DAN WEN SHI DI JAWA TENGAH

1. XS. TJHIE TJAY ING (KA DEROH, SOLO)
2. XS. TAN GIK HIEN ( INDART0 )
3. XS. DR. LIEM LIANG GIE ( OESMAN ARIEF )
4. WS. ARIE BARTO, SH.
5. WS. GO DJIEN TJWAN ( ADJIE CHANDRA )
6. WS. TIO TIONG GIE
7. WS. TAN TJWAN PING ( TANJUNG PAHALA )
8. WS. WINOTO D.S.
9. WS. DRA. LOE TJIOE HWA ( LUCIA HERAWATI )
10. WS. KIEM GIOK NIO
11. WS. TEGUH SUTRISNO
12. WS. TAN TJING TIK ( TIKGIANTO )
13. WS. PURNAWAN P.A
14. WS. SUDARNO H.S.

Segenap Rohaniwan yang kami hormati untuk daftar rohaniwan JIAO SHENG belum akurat , sehingga belum dapat kami tampilkan disini Jika ada kesalahan ejaan , tolong segera dikoreksi Semoga TIAN merakhmati Shan zai

No comments:

Post a Comment